O nás


Spoločnosť IURIS CONSULTING s.r.o. na trhu od roku 2013 poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti archivácie, registratúry a registratúrnych poriadkov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov. Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzuje portfólio spokojných klientov. Referencie Vám radi odprezentujeme na osobnom stretnutí.

Naše služby

Služby


  • Poradenské služby v oblasti registratúry
  • Skartácia dokumentov podľa noriem, štandardov a stupňou utajenia
  • Archivácia a uloženie dokumentov
  • Dlhodobá úschova (archivácia) dokumentov pre správcov konkurzných podstát. Podľa platných predpisov uschovávame ekonomické dokumenty po dobu 10 rokov, mzdové listy po dobu 50 rokov a osobné spisy do 70. roku veku zamestnanca.
  • Spracovanie, triedenie a zoskupovanie dokumentov

Záujem o spoluprácu


Kontaktná osoba


JUDr. Ing. Anna Žoldošová, PhD.

info@iurisconsulting.sk +421 905 389 040